ŠPORTNO, KULTURNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO.
 GLINŠČICA KLANEC
   KLANEC PRI KOZINI, 6240 KOZINA,


 
Home


Oglejte si še:  Fotografije ŠKTD Glinščica  ŠPORTNO, KULTURNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO GLINŠČICA KLANEC

Za popestritev dogajanja v naši vasi, bodisi na športni, kulturni ali družabni ravni skrbi ŠPORTNO, KULTURNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO Glinščica Klanec.

ŠKTD Glinščica Klanec je bilo ustanovljeno 16. maja 2006, na pobudo  skupinice zagnancev, ki je želela vnesti nekakšno pozitivno energijo v ta naš kraj, obnoviti stare običaje in med seboj povezati ljudi v trdno in zdravo jedro, na katerem se bodo gradili temelji za prihodnost vasi. Ideja je bila predstavljena na prvem sestanku, na katerem je prisostvovala celotna vas in vsi prisotni so bili navdušeni nad predstavljenim projektom.

Tako je vas Klanec pri Kozini po dolgih letih znova dobila društvo, saj je v njeni preteklosti že delovalo IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO SLAVNIK. Delovalo je 27 let do nasilnega razpusta s strani fašistov.

Telovadni odsek izobraževalnega društva »SLAVNIK« v Klancu (arhiv: Vladimir Grželj)

Naš prvi in osnovni cilj je obujati in širiti navade in  šege, ki so jih gojili in poznali že naši nonoti in none, na drugi strani skušamo vnesti še kak nov običaj, ki je atraktiven, zanimiv in primeren za naše območje na katerem se nahajamo, čeprav v preteklosti ni imel večje veljave oz. ni bil postavljen v ospredje.

Dogodki v vasi:

- PUSTOVANJE
- DVIG MLAJA
- KRESOVANJE
- KLANSKE NOČI
ob vaškem prazniku "opasilu"
- POMEŽIK JESENI
- PRIHOD BOŽIČKA

- PRAZNOVANJE 8. MARCA, DNEVA ŽENA

Vsako leto priredimo po eno razstavo, ki je vezana na naš kraj.

Že drugič zaporedoma organiziramo v sodelovanju z Brkinsko godbo PIHFEST, ki vsako leto dobiva večje razsežnosti in mednarodno veljavo. Leta 2007 je nastala Dramska Skupina Klanec, ki je že takoj po ustanovitvi odigrala svojo prvo igro PR*ŠTRONCOVIH lani na Klanskih nočeh in že zagnano pripravlja drugo.

V okviru Klanskih noči se odvijajo razne delavnice in igre za otroke, kmečke igre, razne športne aktivnosti.

Ker pa naše društvo in sama naša vas strmita k načelu » DOLINA GLINŠČICA - ZRCALO NAŠE VASI«  v mesecu aprilu in septembru vsako leto izvajamo čistilne akcije in kar se da v naši moči pomagamo k lepši naravi in čistemu okolju prijaznemu do človeka.

Tudi sami poskušamo dodati kamenček v ta mozaik, vlagamo veliko truda in moči, da bi živeli v čistem in prijaznem okolju.  A kaj, ko določeni posamezniki tega ne cenijo in konstantno odlagajo smeti tam, kjer ni njihovo mesto. Vaščani prisegamo, da bomo temu naredili konec, pa čeprav bo treba povleči drastične poteze za ustavitev teh neodgovornih in nesramnih dejanj do naše vasi in samega okolja.


Zapisal David Memon

Sestanek ŠKTD Glinščica (6. marec 2012) 

 

Članek je bil objavljen v časopisu Primorske novice 2.7.2006

Članek je bil objavljen v časopisu Primorske novice 3.7.2008 (Članke mi je poslala Jana Martinčič)

 

 

logotip je izoblikovala Vesna Rems   Sestanek  KS in ŠKTD Glinščica Klanec  

klikni!
Fotografija: B. Martinčič


 

Krajevna skupnost Klanec                                                                                                                         ŠKTD Glinščica Klanec

Klanec 39                                                                                                                                                   Klanec 17/a

6240 Kozina                                                                                                                                               6240 Kozina

VABILO

Dne 08.04.2010 ob 19.00 bo v prostorih KS KLANEC  potekal 1. letni sestanek pod okriljem KS KLANEC in ŠKTD GLINŠČICA KLANEC.

V imenu obeh organizacij vas vabimo, da se sestanka udeležite v čim večjem številu, saj je veliko odprtih vprašanj glede dogajanja in stanja nekaterih stvari v vasi in tudi z vaše strani se porajajo marsikatera vprašanja in predlogi. Zato pridite in jih delite z nami.

I. DNEVNI RED KS Klanec

a/ predstavitev dela in planov KS Klanec za leto 2010

b/ problematika, vaša vprašanja in predlogi v zvezi z vasjo Klanec

c/ razno

II. DNEVNI RED ŠKTD GLINŠČICA KLANEC

a/ obstoj in delovanje ŠKTD Glinščica Klanec v letu 2010

b/ razno

Še enkrat vas vabimo, da se sestanka udeležite v čim večjem številu, da s skupnimi močmi najdemo pot, ki bi ponovno pripeljala nov veter v našo vas, saj zadnje čase pri nas pustoši tišina.

OBVESTILO
Do 29.04.2010 lahko odlagate  na kres vse lesene stvari ( deske, omare,…) in ostalo vejevje. Prosimo vas, da stvari zložite na kup in ne pustite razmetane vse naokoli.

Lep pozdrav   KS Klanec & ŠKTD Glinščica Klanec


ARHIVSKE FOTOGRAFIJE


KRAJEVNA SKUPNOST KLANEC PRI KOZINI, Klanec pri Kozini 34,  6240 KOZINA, predsednik Milan Rudež, GSM: 040 512 917,  Helena Borg helena.borg@amis.net

Spletne strani so v lasti vasi
Klanec pri Kozini, 6240 Kozina. Strani urejuje: Bogdan Martinčič. e-naslov:
bogdan_martincic@t-2.net  © Vse pravice so pridržane. Zadnja sprememba 10.03.2016