Klanec pri Kozini

   Povezave

Home


klikni!
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Hrpelje_-_Kozina Wikipedija

http://www.presnica.si/

http://www.ocizla.si/

http://kras.brkini.net/hrpeljekozina.html  Kraško-brkinska regija

http://www.riservavalrosandra.it/  NARAVNI DEŽELNI REZERVAT DOLINE GLINŠČICE

http://www.sandorligo-dolina.it/ OBČINA DOLINA

http://www.koper.si/  MESTNA OBČINA KOPER

http://www.sezana.si/podrocje.aspx OBČINA SEŽANA

http://www.ilirska-bistrica.si/ OBČINA ILIRSKA ISTRICA

http://www.primorske.si/ VSEPRIMORSKI ČASOPIS

http://www.primorski-utrip.si/ ČASOPIS ZA SLOVENSKO ISTRO IN ZAMEJSTVO

Univerza na Primorskem

  Univerza na Primorskem, ZRS - Znanstveno raziskovalno središče Koper. http://www.zrs-kp.si/SL/home.htm
http://www.zrs-kp.si/projekti/life/index.html

  http://www.ckff.si/Kali/KaliSlo.htm "Kali - mreža vodnih biotopov". Vse o kalih in njihovem vplivu na populacijo dvoživk
.
http://www.mop.gov.si/  MOP - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Republike Slovenije.

http://www.hribi.net/vreme_kraj/klanec_pri_kozini/534 vreme v Klancu
http://www.slovenci.si/index.aspx RS Slovenci v zamejstvu in ...
http://www.scopriretrieste.org/val_rosandra.htm
http://www.nsk-trst.sik.si/ Narodna in študijska knjižnica Trst
http://www.teaterssg.it/ Slovensko Stalno Gledališče v Trstu
http://kraskiokraj.kras-carso.com/
http://www.notranjski-muzej.si/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Klanec_pri_Kozini Wikipedija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Glin%C5%A1%C4%8Dice_pri_Trstu Dolina glinščice
http://www.zaplana.net/
http://www.dolina.it/ Dolina glinščice
http://www.sdjadran.com/
Športno društvo Jadran
http://www.vodniki-kras-brkini.si/
Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov
http://www.primorski.eu/ Primorski dnevnik
http://www.glasbenamatica.com/ Glasbena matica Trst -100 let
http://www.brkinskagodba2000.si/ Budnica Brkinske godbe pod mlajem 2009 in 2011 ter nastop na KLANSKIH NOČEH 2007

 
 


KRAJEVNA SKUPNOST KLANEC PRI KOZINI, Klanec pri Kozini 34,  6240 KOZINA, predsednik Milan Rudež, GSM: 040 512 917,  Helena Borg helena.borg@amis.net

Spletne strani so v lasti vasi
Klanec pri Kozini, 6240 Kozina. Strani urejuje: Bogdan Martinčič, e-naslov: bogdan_martincic@t-2.net  ©
Vse pravice so pridržane. Zadnja sprememba 10.03.2016  
Spletne strani so v lasti vasi Klanec pri Kozini, 6240 Kozina. Strani urejuje: Bogdan Martinčič,inž.el.. ©
Vse pravice so pridržane.10.03.2016